Podstawowe cechy i założenia ochrony doraźnej

Mimo, że świat ciągle idzie do przodu, to współczynnik kradzieży w Polsce ciągle rośnie. Do tego typu aktów wandalizmu dochodzi zwłaszcza w przedsiębiorstwach.

Chociaż posiadają one zazwyczaj specjalne systemy alarmowe, monitoring i opiekę firm ochroniarskich, to czasami może to nie wystarczyć.

Dlatego też niektóre przedsiębiorstwa i miejsca publiczne decydują się na zatrudnienie firmy zajmujące się tzw. ochroną doraźną.

Czym jest ochrona doraźna?

Ten rodzaj kompleksowej ochrony to usługa świadczona tylko w specjalnych sytuacjach. Jeśli takowa ma miejsce, wtedy pracownik stacjonarnej ochrony lub właściciel obiektu wzywa odpowiednio wyszkoloną grupę interwencyjną, która pomaga zaprowadzić porządek. Zazwyczaj zjawia się ona w ciągu pierwszych kilkunastu minut od uruchomienia alarmu.

Okres ten może być krótszy jeśli firma z tego typu ochroną współpracuje również z policją i innymi miejskimi służbami. Jest to dodatkowy atut, ponieważ sprawca zdarzenia zostanie od razu złapany i poniesie natychmiastową odpowiedzialność za swoje czyny.

Jak przebiega ochrona doraźna?

Ochrona doraźna wiąże się również z zainstalowaniem odpowiedniego zabezpieczenia na terenie chronionego obiektu. Nie jest to już zwykły alarm, ale specjalny system nieemitujący dźwięków, który niezwykle pomaga w złapaniu sprawcy, gdyż nie zdaje on sobie sprawy, że został zdemaskowany.

Ponadto firmy oferujące doraźną ochronę osób i mienia pomagają ochronie stacjonarnej w okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa danego obiektu, czyli w sprawdzaniu jakości sprzętu, wytrzymałości bram, ogrodzeń, drzwi i okien przed włamaniem oraz funkcjonalności planu ochrony stworzonego przez ochronę wraz z właścicielem obiektu.

Kiedy warto zastosować ochronę doraźną?

Grupy interwencyjne reagują zazwyczaj na alarmy związane z napadami, włamaniami, a nawet z brakiem zasilania, jeśli wystąpi on w większych obiektach. Przeciwdziałają zazwyczaj poważnym przestępstwom np. kradzieży pieniędzy lub wkraczają gdy sytuacja zagraża zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na chronionym terenie.

Istnieją jeszcze jednak inne okoliczności, w których ochrona doraźna sprawdzi się lepiej niż stacjonarna. Mianowicie w mniejszych firmach, w których dbanie o bezpieczeństwo jest konieczne w wybranych dniach i godzinach, a nie nieustannie. Dzięki czemu ochrona obiektu jest dużo bardziej skuteczna i ekonomiczna.

Wystawienie pracowników ochrony w określonych porach dnia ma swoje zastosowanie również podczas imprez plenerowych takich jak koncerty czy wydarzenia sportowe. Mimo, że stacjonarna ochrona na pewno funkcjonuje w miejscach, gdzie odbywają się powyższe imprezy, to są to jednak wydarzenia masowe, w których pomoc specjalnych służb będzie nieoceniona.

Kwestia prawna

Działania pracowników ochrony doraźnej określa Ustawa o Ochronie Osób i Mienia, która zwięźle określa, iż tego rodzaju dbanie o bezpieczeństwo może dotyczyć również:

  • ochrony osób fizycznych (np. prezydenta),
  • asysty podczas eksmisji czy sytuacji komorniczej,
  • patrolu w sądzie podczas poważnych spraw.

Można zatem zauważyć, że najczęściej ochronę doraźną zapewnia się podczas różnego rodzaju wydarzeń i akcji, w których bierze udział większa ilość osób.

Powyższa Ustawa jest też jakby przepustką do organizowania różnych uroczystości, ponieważ pozwolenie na większą imprezę masową można uzyskać głównie dzięki zapewnieniu władz terytorialnych o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa osób i obiektu, na którym ma się odbyć wydarzenie.

doraźna ochrona

Ciekawostka

Warto dodać, że to organizatorzy imprez czy właściciele obiektów mających być doraźnie chronionymi są odpowiedzialni za powołanie odpowiednich służb i firm ochroniarskich. Zalicza się do tego ustalenie liczby ochroniarzy czy decydowanie, z jakich systemów bezpieczeństwa będą oni korzystać. To wszystko generuje oczywiście odpowiednie koszty, które ponosi zleceniodawca, jednak nie powinien on oszczędzać w wypadku gdy stawką jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Jak zatem widać ochrona doraźna dotyczy wyłącznie działań podejmowanych w określonym czasie i miejscu. W głównej mierze zapobiega popełnianiu poważnych przestępstw na chronionym terenie dzięki grupom interwencyjnym, a dodatkowo dba o bezpieczeństwo osób i terenu podczas wydarzeń publicznych. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że jest to specjalny rodzaj zapewnienia ochrony osobom i miejscom, które tego potrzebują, by funkcjonować i spędzać czas w komfortowych i bezpiecznych warunkach.