Standardy IFS – rodzaje, wymagania, korzyści

IFS, czyli International Featured Standards, to zbiór norm stworzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów oraz procesów produkcyjnych w różnych sektorach przemysłu, głównie w sektorze spożywczym, ale także w logistyce, produkcie gotowym, oraz materiałach opakowaniowych. Standardy te zostały opracowane przez niemieckich i francuskich przedstawicieli handlu detalicznego w celu zapewnienia jednolitych kryteriów oceny dostawców, a przez to zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów.

Rodzaje standardu IFS i ich charakterystyka

Standardy IFS dzielą się na kilka głównych rodzajów, każdy przeznaczony dla innych obszarów przemysłu:

 1. IFS Food – skierowany do firm produkujących żywność lub pakujących produkty żywnościowe na otwarte. Koncentruje się na bezpieczeństwie i jakości procesów i produktów.
 2. IFS Logistics – dotyczy firm zajmujących się transportem i magazynowaniem. Zapewnia bezpieczeństwo produktów w całym łańcuchu dostaw.
 3. IFS Broker – stosowany przez firmy, które dostarczają produkty, ale nie są bezpośrednio ich producentami. Celem jest zapewnienie, że brokerzy również zapewniają odpowiednie procesy bezpieczeństwa.
 4. IFS PACsecure – norma dla producentów materiałów opakowaniowych, skupiająca się na bezpieczeństwie i jakości opakowań.
 5. IFS HPC (Household and Personal Care) – standard dla produktów chemii gospodarczej i kosmetyków.

fabryka

Jakie normy należy spełniać, aby otrzymać certyfikat IFS?

Standardy IFS nakładają na firmy szereg wymagań, które muszą spełnić, aby uzyskać certyfikację. Wymagania te dotyczą m.in.:

 • Zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • Dokumentacji procesów produkcyjnych,
 • Kontroli surowców i produktów,
 • Przestrzegania przepisów sanitarnych i higienicznych,
 • Kompetencji i szkolenia pracowników,
 • Audytu wewnętrznego i działań korygujących.

Jak uzyskać certyfikat IFS?

Proces uzyskania certyfikacji IFS rozpoczyna się od szczegółowej autooceny, aby zrozumieć, które obszary wymagają poprawy w kontekście wymagań standardu. Następnie, firma powinna wdrożyć niezbędne zmiany i procedury. Po tym etapie, zewnętrzna firma certyfikująca przeprowadza audyt, podczas którego oceniane są wszystkie aspekty działalności związane ze standardem. Jeśli audyt jest pomyślny, firma otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez określony czas, po czym wymagana jest recertyfikacja.

Jakie korzyści płyną z posiadania certyfikatu IFS?

Posiadanie certyfikatu IFS przynosi firmom szereg korzyści, takich jak:

 • Wzrost zaufania wśród klientów i konsumentów, co może przekładać się na zwiększenie sprzedaży.
 • Lepsze możliwości dostępu do rynków międzynarodowych, gdzie certyfikaty IFS są często wymagane przez odbiorców.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych, co przyczynia się do redukcji strat i zwiększenia efektywności.
 • Poprawa zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem produktów.

Certyfikaty IFS pomagają firmom nie tylko w spełnieniu wymogów regulacyjnych, ale także w budowaniu silniejszej, bardziej konkurencyjnej pozycji na rynku.

Leave a Reply