BHP w przemyśle

BHP to inaczej Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Zasady te zostały opracowane i spisane w samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. BHP to zbiór zasad, według których należy postępować w pracy, w szkole i w domu. Jest to bardzo przydatna wiedza, zwłaszcza gdy wykonujemy niebezpieczne prace, na przykład na wysokościach. Każdy nowy pracownik powinien być koniecznie przeszkolony z zakresu BHP, dlatego, żeby nie stanowić zagrożenia w miejscu pracy oraz, żeby nie zrobić sobie żadnej krzywdy. BHP jest jednym z najważniejszych przepisów w Polskim Prawie. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy.

Kiedy kodeks BHP jest najczęściej używany i gdzie?

Z BHP zazwyczaj mamy do czynienia, gdy zaczynamy pracę w zupełnie nowym miejscu. Musimy się zapoznać z zasadami BHP, żeby bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Dotyczy on zarówno pracodawców jak i pracowników. Pracodawca bowiem bezwzględnie musi zadbać o odpowiednie przygotowanie przyszłego pracownika do pracy w danym miejscu. Szczególnie BHP jest ważne w gastronomii. W kuchni znajduje się wiele ostrych i ciężkich przedmiotów, wiele różnych żrących preparatów służących do czyszczenia, bywa także ślisko, więc są to warunki sprzyjające wręcz jakiemuś wypadkowi.

Co daje przestrzeganie kodeksu BHP?

W momencie, gdy przestrzegamy zasad BHP, nie stwarzamy potencjalnego zagrożenia. Kodeks BHP został stworzony właśnie po to. Bezpieczna praca w czystości pozwala nam na rozwijanie się i spełnianie wszystkich naszych obowiązków w należyty sposób. Dodatkowo, gdy przestrzegamy wszystkich określonych zasad, reszta pracowników także będzie ich przestrzegać. W niektórych miejscach na BHP uwaga zwracana jest bardziej, w niektórych mniej, jednak wszystko zależy od szefostwa i starych przyzwyczajeń, jakie wynikają z długiej pracy w danym miejscu. Dzięki kodeksowi BHP możemy być bezpieczni w naszym miejscu pracy.

bhp

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Najważniejszymi i zarazem podstawowymi rzeczami, do jakich nawiązuje BHP są na przykład apteczki, które powinny być umieszczone w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Apteczka taka powinna konieczni zawiera odpowiednią ilość plastrów, wodę utlenioną, bandaże i inne podobne rzeczy. Kolejną podstawą jest gaśnica i znaczek nad nią, który powinien zostać umieszczony na wysokości naszego wzroku. Następną rzeczą jest wąż gaśniczy, który także powinien być łatwo dostępny w razie nagłego wypadku czy pożaru.

Czego należy unikać?

Jedynym, czego musimy unikać, są miejsca, w których zasady BHP nie są ani uznawane ani respektowane. Pomimo ciągłemu unowocześnianiu wszelakich systemów, urządzeń i wielu innych rzeczy, nadal możemy spotkać się z miejscami, w których BHP po prostu nie istnieje. Takie miejsca narażają nas na uszkodzenie zdrowia nam lub innym. Jest to spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy lub narzędzi. Wszystko bowiem zależy od naszego pracodawcy, więc zanim zaczniemy pracować w danym miejscu, naprawdę warto zapoznać się z jego zasadami.