Zalety rękawic ochronnych w fabryce

Pracownicy w branży przemysłowej są szczególnie narażeni na różne wypadki. W dzisiejszych czasach w fabrykach używa się wielu wyspecjalizowanych przedmiotów w celu zwiększenia ochrony przed potencjalnymi urazami. W tak wielu miejscach pracy wykonuje się czynności narażające pracownika na uszkodzenie dłoni, wówczas konieczne jest pracowanie w specjalnych rękawicach ochronnych.

 

Bezpieczeństwo trudnego środowiska pracy

Rękawice ochronne jak sama nazwa wskazuje, chronią i nie są to rękawice robocze, tych pojęć można używać zamiennie, bo odnoszą się do dwóch różniących się produktów. Rękawice robocze przede wszystkim zapobiegają ubrudzeniu rąk, natomiast rękawice ochronne zgodnie z przepisami BHP mają na celu zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym, termicznym, chemicznym, biologicznym czy porażeniu prądem.

Pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków narażony jest na wiele niebezpieczeństw. Przyjęło się założenie, że to pracownik powinien zadbać o posługiwanie się środkami indywidualnej ochrony, co nie jest całkowicie prawdą. Przepisy prawne mówią, że pracodawca nie powinien dopuszczać do pracy pracowników bez odpowiedniego zabezpieczenia. Środki ochrony osobistej powinny być udostępnione przez pracodawcę, przy czym pracodawca nie powinien pobierać za nie opłaty. Obowiązkiem pracodawcy jest też dbałość, aby dane rękawice miały należyte właściwości ochronne.

Nie wszystkie rękawice uznane są za środki ochrony indywidualnej, muszą one spełniać konkretne wymagania. Na terenie Unii Europejskiej warunki określa dyrektywa 89/686/EWG. Według dyrektywy rękawice ochronne, jak i robocze dzielą się na trzy kategorie:

  • Kategoria I – ochrona w przypadku niskiego ryzyka uszkodzenia rąk
  • Kategoria II – ochrona odpowiednia dla średniego ryzyka
  • Kategoria III – ochrona prac związanych z wysokim ryzykiem uszkodzenia dłoni i przedramion

 

Zastosowanie nowoczesnych technologii

Wskutek rozwoju technik produkcji fabryki mają do wyboru wiele innowacyjnych modeli rękawic. Profesjonalne rękawice ochronne tworzone są w taki sposób, aby były odpowiednie także dla alergików. Oprócz indywidualnych różnić pomiędzy certyfikowanymi producentami rękawice różnią się także w zależności od przeznaczenia.

Rękawice przeciwprzecięciowe, wykonane ze specjalnej przędzy, którą trudno przebić. Zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym takim jak: otarcia, uderzenia, przecięcia, ukłucia i skaleczenia. Odpowiednie do pracy przy obróbce szkła, czy blach. Takie rękawice powleka się najczęściej kauczukiem, poliuretanem czy PCV, bywa, że zastosowane są dodatkowo wstawki np. skórzane.

Na rynku dostępne są też rękawice przeznaczone do prac wymagających dużej manualności, a chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rękawice takie nie są zrobione z materiału syntetycznego, lecz z naturalnych włókien np. bambusowych.

Dostępne są również rękawice odporne termicznie i mechanicznie. Zabezpieczają skórę przed oddziaływaniem wysokich temperatur, niektóre modele chronią dłoń nawet do temperatury 350°C. Szczególnie używane są w przemyśle metalurgicznym, gumowym, hutniczym czy w rafineriach. Istnieją także rękawice chroniące przed zimnem, które przepuszczają powietrze i odprowadzają wilgoć. Wykorzystywane są zazwyczaj do pracy w chłodniach.

Kolejne bardzo popularne to rękawice chemoochronne. Chronią dłoń przed czynnikami biologicznymi. Istnieją stanowiska pracy szczególnie narażone na poparzenia chemiczne. Rękawice chronią skórę przed kwasami, rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi i różnymi tłuszczami. Mogą być wielorazowe lub jednorazowe. Innowacyjna technika dba, aby przedmioty nie wyślizgiwały się z rąk w takich rękawicach. Warto sprawdzać, przed jakimi substancjami chronią dane rękawice!

Istnieją także rękawice zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonane zazwyczaj z lateksu powinny mieć certyfikat z badania napięciowego.

Rynek rękawic się dynamicznie rozwija i wciąż pojawiają się nowe dopasowane na konkretne stanowiska rękawice. Rękawice ochronne znacznie poprawiają komfort pracy. Pracodawca może liczyć na mniej wypadków, pracownicy pracują lepiej, bo czują się bezpieczniejsi.

Rękawice także niwelują możliwe nieprzyjemne skutki czynności fizycznych np. odciski.