Ile faz ma model APQP?

W dzisiejszych czasach jakość produktów jest kluczowa dla każdej firmy działającej w branży produkcyjnej. Wymagania klientów są coraz wyższe, a konkurencja coraz większa, co sprawia, że jakość produktów staje się kluczowym elementem sukcesu biznesowego. W odpowiedzi na te wyzwania, firmy stosują różne strategie i narzędzia, aby zapewnić jakość swoim produktom już na etapie produkcji. W niniejszym artykule przedstawiamy jedno z takich narzędzi, jakim jest model APQP. Zobaczymy, jak wpływa on na planowanie jakości i jak zwiększa efektywność procesów produkcyjnych.  

Czym jest model APQP?

Model APQP to skrót od Advanced Product Quality Planning, czyli zaawansowanego planowania jakości produktu. Jest to proces, który służy do zapewnienia jakości produktu na każdym etapie jego tworzenia — od projektowania po produkcję. 

Model został opracowany przez AIAG (Automotive Industry Action Group), czyli organizację non-profit, która skupia wokół siebie firmy związane z transportem. APQP przy pomocy AIAG zapewnia, że projekt i produkcja są odpowiednio zaplanowane i kontrolowane, aby uniknąć problemów z jakością produktów i zwiększyć ich niezawodność oraz wydajność.

W jakich branżach wykorzystywany jest model APQP?

Jak można zauważyć, metoda APQP jest stosowana w branżach produkcyjnych, jednak ze względu na specyfikę AIAG, głównym jej adresatem jest przemysł motoryzacyjny, czyli producenci samochodów, części zamiennych oraz dostawcy. Natomiast w ostatnim czasie APQP staje się bardzo popularne także w branżach:

 • lotniczej,
 • elektronicznej,
 • medycznej,
 • spożywczej,
 • chemicznej,
 • maszynowej,
 • przemysłowej,
 • energetycznej.

Ta szeroka rozbieżność branż wiąże się z tym, że APQP jest szczególnie przydatny przy produkcji produktów, które wymagają złożonych procesów produkcyjnych oraz przy produkcji dużych serii. Model ten jest szczególnie ważny w branżach, w których błędy produkcyjne mogą mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa użytkowników i innych interesariuszy.

Ile faz ma model APQP?

APQP składa się z pięciu faz, takich jak:

 1. Planowanie i definicja produktu — w tej fazie określa się cele projektu, wymagania klienta, założenia projektowe oraz tworzy się harmonogram projektu.
 2. Projektowanie i rozwój — w tej fazie tworzone są koncepcje projektowe oraz opracowywane są szczegóły konstrukcyjne i prototypy, a także weryfikowane są wymagania klienta.
 3. Ocena i zatwierdzenie projektu — w tej fazie projekt jest oceniany pod kątem zgodności z wymaganiami klienta i standardami jakości, a także weryfikowane są koszty produkcji i aspekty związane z bezpieczeństwem.
 4. Wdrożenie produkcji — w tej fazie wdrażane są procesy produkcyjne, testowane są maszyny i urządzenia oraz szkolona jest kadra pracownicza.
 5. Kontrola i doskonalenie — w tej fazie monitoruje się proces produkcji, wdrażane są działania korygujące, a także prowadzone są analizy jakościowe i usprawnienia procesów produkcyjnych.

Każda z tych faz ma swoje cele i działania, a ich realizacja pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów, zmniejszenie ryzyka błędów oraz kosztów produkcji i przede wszystkim zwiększenie zadowolenia klientów.

Dlaczego warto zastosować model APQP?

Stosowanie modelu APQP ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktu oraz zminimalizowanie kosztów związanych z wadliwymi produktami. Model ten pozwala także na uniknięcie problemów i niedopatrzeń na etapie projektowania, co przekłada się na niższe koszty produkcji oraz zwiększenie satysfakcji klientów. W skrócie, dzięki zastosowaniu modelu APQP produkcja staje się bardziej efektywna, a proces projektowania jest bardziej kontrolowany i zaplanowany. 

jakość

Czy wprowadzenie modelu APQP jest wymagane?

Wprowadzenie modelu APQP jest zwykle zalecane w branżach związanych z produkcją i inżynierią stosujących się do zaleceń norm jakościowych ISO/TS 16949, ale nie jest on wymagany prawnie. 

Natomiast wprowadzenie modelu APQP może pomóc firmom w uniknięciu problemów jakościowych i zapewnić, że produkty są zgodne z oczekiwaniami klientów. Dlatego też wiele firm stosuje ten model jako narzędzie potwierdzające, że produkty są wyprodukowane zgodnie z wymaganiami oraz że są bezpieczne dla użytkowników.

Jak widać, model APQP to narzędzie, które służy do zapewnienia jakości produktu na każdym etapie jego tworzenia. Model ten składa się z pięciu faz, podczas których planowane procesy produkcyjne są szczególnie kontrolowane. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko problemów z jakością oraz zwiększa się wydajność produkcji i niezawodność firmy w opinii klientów.

Leave a Reply