3 powody, dla których warto wybrać kotły zgazowujące drewno

Kotły zgazowujące drewno zdają się zyskiwać popularność dopiero od niedawna, chociaż prawda jest taka, że nie jest to wynalazek naszego stulecia. Ten rodzaj pieca był często wykorzystywany w latach 30. i 40. ubiegłego wieku, kiedy to niedobory oleju napędowego i benzyny były na tyle duże, że konieczne było produkowanie pojazdów zasilanych gazem drzewnym. Na jakiej zasadzie działają piece zgazowujące drewno? Dlaczego warto je wybrać?

Jak działa piec zgazowujący drewno?

Funkcjonowanie pieca odbywa się na zasadzie pirolizy, prowadzącej do powstawania gazu drzewnego. Proces ten składa się z kilku etapów.

Suszenie – z suchego drewna, o wilgotności nieprzekraczającej 15-20% odparowywana jest pozostała w nim woda.

Gazowanie – wysoka temperatura powoduje wydzielanie tzw. soków drzewnych. Zaczyna się uwalnianie gazu.

Utlenianie – drewno pod wpływem temperatury dochodzącej nawet do 1000oC przekształca się w węgiel. Uwalnia się z niego wodór, metal, a także palne i niepalne tlenki węgla. 

Redukcja – Niepalny tlenek węgla styka się z żarem, prowadząc w ten sposób do redukcji CO, generując związek palny.

Spalanie – wytworzony gaz łączy się z dużą ilością powietrza, co powoduje jego zapłon. 

Z jakich powodów warto wybrać kotły zgazowujące drewno?

Jest to rozwiązanie proekologiczne

Piec zgazowujący drewno jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem, jako że przy odpowiednich ustawieniach sterownika istnieje szansa uzyskania efektywności spalania sięgającej nawet do 90%. Oznacza to znaczne zmniejszenie ilości opału potrzebnego do ogrzania domu. Co więcej, w przeciwieństwie do tradycyjnych pieców na drewno, spalanie odbywa się w warunkach beztlenowych, dzięki czemu wytwarzany w ten sposób gaz drzewny jest dużo czystszy. Gaz nie uwalnia się w dużej mierze do atmosfery i zostaje spalony, przekształcając się w energię termiczną.

Bardziej wydajne ogrzewanie

W porównaniu z klasycznymi piecami na drewno piece zgazowujące są bardziej wydajne, jako że komora spalania jest szczelnie zamknięta, co uniemożliwia wpływ czynników zewnętrznych na przebieg spalania. Ponadto piec ten dużo efektywniej spala duże polana drzew, wytwarzając w ten sposób dużo mniej popiołu. Generując większą ilość ciepła, piec przekształcający drewno w gaz jest w stanie dużo bardziej równomiernie i skutecznie ogrzać wszystkie pomieszczenia w domu. 

Większa pojemność

Piece zgazowujące drewno mają dużo większą pojemność od pieców klasycznych, a do tego mają dużo większy otwór, co pozwala wkładać większe kawałki drewna, dając szansę na uzyskanie większej stałopalności i przekładając się na lepszą pracę urządzenia i jego większą wydajność. 

Efektywną pracę pieca wspomaga również zbiornik buforowy na wodę. Ogrzewa się ona do temperatury zadanej podczas palenia drewnem, co pozwala na ogrzewanie domu przez kilka godzin do nawet całej doby. Regulacją temperatury wody w zbiorniku zajmuje się zawór mieszający ciepłą wodę z kotła z zimną powracającą z grzejników. Wykorzystanie tego rozwiązania skutecznie wydłuża czas pomiędzy kolejnymi załadunkami drewna, a ponadto chroni przed przegrzewaniem, jako że zbiornik buforowy odbiera z kotła nadmiar temperatury.

drewno

Jakie są wady pieca zgazowującego drewno?

Niestety, choć to rozwiązanie niesie za sobą mnóstwo plusów, ma też wady, o jakich warto wspomnieć. Zalicza się do nich m.in. cena pieca. Najtańsze modele można kupić już za 5000 zł, jednak ich moc nominalna może okazać się zbyt niska. Jeśli potrzebujesz kotła o dużej mocy nominalnej, musisz liczyć się z wydatkiem przekraczającym 30 tys. zł. Dochodzi tutaj koszt zbiornika buforowego – jego pojemność może wynosić nawet do 1000 l, a koszt oscyluje w granicach ok. 2500 zł.

Leave a Reply