Układ centralnego smarowania – z czego jest zbudowany?

Systemy centralnego smarowania są bardzo różnorodne, tak samo jak maszyny, w których stosuje się odpowiednie układy. Korzystając z oferty dobrej firmy, możemy wybrać najwyższej jakości, rozmaite pompy smarowe, dozowniki oraz inne elementy. Każdy, automatyczny system centralnego smarowania, jaki jest dziś wykorzystywany w przemyśle, rolnictwie oraz na produkcji, posiadaj uniwersalne i zarazem proste układy sterowania. Dzięki niemu, mamy zapewnione dokładne smarowanie każdej części smarnej w maszynie. Łożyska są naoliwiane w regularnym odstępie czasu, zarówno podczas użytkowania maszyny, jak i wtedy, gdy wszystkie łożyska są w ruchu.

Zadaniem każdego układu centralnego smarowania, jest równomierne i regularne rozprowadzanie smaru w określonych punktach w maszynie. Wszystkie elementy ruchome oraz te, które najbardziej narażone są na siłę tarcia, muszą być szczególnie zadbane.

Elementy układu centralnego sterowania

układ centralnego smarowania - rozdzielacz

fot.: http://prooil.pl

Istotnym elementem, w jaki wyposażona jest większość układów, jest rozdzielacz. Jego zadaniem jest regulacja dawki, która jest ustawiana przez wykorzystanie odpowiedniego wkrętu. Parametry, jakie może mieć rozdzielacz, zależą od producenta oraz od modelu.

Nie można zapomnieć o pompie, która jest odpowiedzialna za pompowanie smaru i oleju. Pompy mogą mieć różne rozmiary. Niekiedy, mogą być one wyposażone w kilka wersji zbiorników oraz czujników poziomu środka smarnego. Pompa może także zawierać 2 typy elementów pompujących.
Może być ona wykorzystywana w małej, średniej i dużej wielkości układów smarowych progresywnych lub liniowych. Niektóre z pomp mogą być stosowane w układach wieloliniowych, rozbudowanych układach progresywnych itp.
W pompach występuje dozownik, który najczęściej posiada zawór ciśnienia oraz węża, poprzez który dozowany jest smar. Zbiorniki są pojemne, dzięki czemu można smarować kilka maszyn jednocześnie.

Zastosowanie poszczególnych układów centralnego smarowania jest bardzo szerokie. Ze względu na rozrost gospodarki, powstaje coraz więcej zakładów pracy, a przemysł stale powiększa swój zasięg. Układy centralnego smarowania znajdują więc swoje zastosowanie przede wszystkim w rolnictwie, w produkcji oraz w wielu gałęziach przemysłu. Maszyny, do jakich stosuje się wybrane systemy centralnego smarowania, są dobierane do ich wielkości, ilości części smarnych i intensywności pracy.

układ centralnego smarowania - pompa

fot.: http://prooil.pl

Rodzaje układów

Budowa układu centralnego smarowania może być bardzo różna, przede wszystkim ze względu na to, że istnieje wiele rodzajów systemów. Elementy, jakie wchodzą w skład urządzeń, mogą być więc zależne od typu systemu i marki, która oferuje produkcję układów. Istotne jest także to, że konkretne systemy są przeznaczone do danego typu maszyn.
Najbardziej znanymi układami centralnego smarowania są:

  • Układy progresywne,
  • Układy jednoliniowe,
  • Układy dwuliniowe,
  • Pompy wielowyjściowe.

W zależności od potrzeb danej maszyny, stosuje się wybrany typ układu. Każdy z nich cechuje się nieco innym wyposażeniem, działaniem oraz sposobem rozpylania/ rozprowadzania elementu smarnego. Bardzo ważne są również zalecenia od samego producenta.

Dbałość o maszyny

Aby zapewnić swoim maszynom najwyższą jakość i wydajność, należy w odpowiedni sposób, regularnie je smarować. Wybrany przez nas układ musi być przede wszystkim właściwie dopasowany do rodzaju naszych maszyn. W zależności od branży, intensywności pracy maszyny, jej elementów ruchomych oraz zaleceń producenta, musimy zakupić odpowiedni środek smarujący oraz urządzenie, za pomocą którego będziemy naprowadzać smar. Dziś, wykorzystuje się w większości przypadków automatyczne układy centralnego smarowania. Jest to o wiele bardziej wygodna wersja niż popularne do niedawna układy manualne.