Maszyny do remontów dróg

Jak ważne jest prawidłowe położenie nawierzchni drogowej wie każdy posiadacz samochodu w naszym kraju. Jednak wydaje się, że w wielu przypadkach ktoś nie miał pojęcia jakie maszyny wykorzystać przy remoncie nawierzchni. Przy mniejszych ubytkach używa się specjalnych pił do asfaltu i ubytki uzupełnia się masą na ciepło lub zimno. Przy dużych remontach dróg wykorzystuje się mocno wyspecjalizowane urządzenia. Do najczęściej stosowanych służą remontery, skrapiarki i recyklery oraz stanowiące doskonałe uzupełnienie dla wielkich maszyn zagęszczarki do asfaltu. W takim rodzaju sprzętu specjalizuje się firma Madro.

MADRO REMONTER RH 500

Jest to remonter na własnym podwoziu, przeznaczony do ciągnięcia przez wywrotkę, a skrzynia stanowi jednocześnie pojemnik na grys. Po przechyleniu skrzyni grys jest zasypywany do kosza zasypowego remontera i dalej ślimakowym przenośnikiem transportowany jest dalej. Zasypanie jednorazowe wystarcza na 30 minut do godziny czasu pracy bez uzupełniania. Dla większego doładowania grysu można wykorzystać model MADRO REMONTER RH 4000.

MADRO RECYKLER UPZA 1500

Recykler to urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu, który służy do powtórnego grzania i przetworzenia nawierzchni bitumicznej, która zostanie zerwana. Może być to tzw. złom asfaltowy jak i odpady po frezowaniu nawierzchni asfaltowej. Używanie recyklera pozwala na oszczędności na transporcie kruszywa i bitumicznych mas – nie ma też konieczności wywozu resztek zerwanej nawierzchni na wysypisko. Materiał mieszany jest w bębnie obrotowym i podczas tego procesu jest nagrzewany palnikiem olejowym. Załadunek jak i rozładunek odbywa się w tym przypadku ręcznie. Recykler może być przez dowolny pojazd przystosowany do holowania przyczep z pneumatycznym układem hamulcowym.

MADRO SKRAPIARKA SE 350 Z

Ten model skrapiarki posiada własne podwozie, które wyposażone jest w hamulce najazdowe i zaczep kulowy, tak więc holowanie może odbywać się przy pomocy dowolnego pojazdu posiadającego holowniczy hak kulowy. Można również odłączyć skrapiarkę od podwozia i używać jej osobno. Pompy bitumu i sprężarki napędzane są własnym silnikiem spalinowym. Zbiornik na bitum jest izolowany.