Oszczędzaj czas z bramami szybkobieżnymi

Bramy szybkobieżne to doskonałe rozwiązanie przemysłowe, pozwalające na usprawnienie przemieszczania się pomiędzy różnymi strefami hal produkcyjnych, magazynów czy obiektów użytkowych. Bramy szybkobieżne stosują specyficzny rodzaj automatyki, dzięki któremu możliwe jest znaczne przyspieszenie otwierania i zamykania bramy bez konieczności kompromisu pomiędzy szczelnością czy bezpieczeństwem zapewnianym przez bramy. Rozwiązania tego typu można swobodnie stosować wszędzie tam, gdzie dłuższe czasy otwarcia wpływa niekorzystnie na utrzymanie odpowiedniej temperatury lub sterylności w pomieszczeniach. W jaki sposób działają i jak możemy je porównać do standardowych bram.

Charakterystyka bram szybkobieżnych

Bramy szybkobieżne projektowane są zwykle tak, by mogły otwierać się i zamykać w tempie nietypowym dla standardowych rozwiązań automatycznych i mechanicznych. W wielu nowoczesnych modelach prędkość otwierania się bramy wynosi nawet do  5 m/s. Tak sprawne działanie umożliwia szybki i bezpieczny transport towarów czy przemieszczanie się ludzi pomiędzy pomieszczeniami oddzielanymi przez bramę, bez ryzyka kolizji z bramą ale też bez zbędnie długiego czasu otwarcia bramy.

Oszczędności, jakie niesie za sobą stosowanie bram szybkobieżnych to przede wszystkim oszczędności cieplne – bramy te mogą być przede wszystkim niezwykle szczelne, wykluczając straty energetyczne i chroniąc przed przeciągami, które mogłyby zaszkodzić integralności sterylnych pomieszczeń czy też powodować nagłe obniżenie lub podniesienie temperatury w ściśle kontrolowanych pomieszczeniach.

Bramy szybkobieżne sprawdzają się doskonale w pomieszczeniach gdzie panuje duży ruch takich jak niektóre magazyny czy centra logistyczne. Zdjęcie pobrano ze strony http://butzbach.pl

Zastosowania bram szybkobieżnych

Choć w teorii można zastosować rozwiązania szybkobieżne w przydomowych garażach, w większości przypadków dedykuje się je do użytku przemysłowego. Bramy szybkobieżne stosuje się dziś w zakładach produkujących żywność w przejściach do chłodni i mroźni, w restauracjach w dokładnie tym samym celu, w myjniach samochodowych, warsztatach, serwisach, remizach strażackich, oraz wszędzie tam, gdzie tempo otwierania bramy ma ogromne znaczenie dla wykonywanej pracy. Szczególnym przypadkiem zastosowania bram szybkobieżnych są ośrodki medyczne, w tym także szpitale. Tu konieczność zapewnienia odpowiedniej sterylności powietrza w pomieszczeniach zależy również od tego, jak wiele kontaktu ma ono ze światem zewnętrznym. Stosowanie tu bram szybkobieżnych, umożliwiających niemalże natychmiastowe dostanie się do wnętrza pomieszczenia, pozwala na zachowanie dynamiki pracy personelu medycznego, a jednocześnie nie naraża na nadmierne mieszanie się zarazków  przenoszonych drogą kropelkową. Elementy bram przeznaczonych zarówno do przemysłu medycznego, jak i spożywczego są wykonywane zwykle z nieco innych, mniej porowatych i odpornych na korozję materiałów, które zapewnią zgodność z odpowiednimi przepisami i standardami bezpieczeństwa.

Porównanie bram standardowych i szybkobieżnych

Bramy szybkobieżne różnią się od standardowych nie tylko tempem otwierania skrzydeł bramy czy unoszenia paneli do góry, ale też samą budową umożliwiającą tak szybkie poruszanie się przegrody. Jak wynika z omówionych zastosowań bram szybkobieżnych, ich podstawowe funkcje rozdzielania pomieszczeń zostały tu dopracowane, umożliwiając dynamiczny przepływ osób i towarów pomiędzy pomieszczeniami bez konieczności pozostawiania bramy otwartej. Można pokusić się o stwierdzenie, że szybkie bramy są zwyczajnie korzystniejsze i tym samym powinny zastąpić tradycyjne bramy wolnobieżne. Okazuje się jednak, że konstrukcyjnie byłoby to po prostu niemożliwe.

Dobrym przykładem porównawczym dla bram szybkobieżnych i wolnobieżnych są bramy hangarowe. Przy ich nietypowych wymiarach i ogromnej wadze trudno wyobrazić sobie moc siłownika, który miałby pracować pozwalając na osiąganie prędkości otwierania rzędu  5 m/s. Bramy szybkobieżne są zwykle mniejsze i lżejsze, osiągając maksymalnie standardowe rozmiary bram wjazdowych do budynków. Jednocześnie producenci starają się nie ograniczać możliwości oferowanych przez bramy szybkobieżne i wyposażają je w izolację umożliwiającą zachowanie wysokich różnic temperaturowych pomiędzy pomieszczeniami, funkcje dźwiękoszczelne, a w wielu przypadkach również przeciwpożarowe.