Czym się zajmuje automatyk?

Automatyk jest zawodem przyszłości, gdyż większość zakładów produkcyjnych wykorzystuje nowoczesne linie produkcyjne, tworzone i utrzymywane w ruchu przez automatyków.

Przemysł powszechnie czerpie z rozwiązań, jakie proponuje automatyka przemysłowa, dlatego uznaje się, że zawód automatyka ma ogromny potencjał.

Kim jest automatyk?

Automatyk jest absolwentem kierunku studiów o nazwie automatyka i robotyka, który kształci specjalistów, zajmujących się tworzeniem nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach. Są to studia dwustopniowe, inżynierskie, prowadzone głównie przez politechniki.

Natomiast większość uczelni oferuje również  studia magisterskie. Studenci w trakcie edukacji zdobywają wiedzę potrzebną do tworzenia urządzeń, systemów i stanowisk od projektu poprzez ich instalację po eksploatację, które opierają się na pracy robotów.

Systemy tworzone przez automatyków wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, głównie zbrojeniowym, samochodowym i medycynie, choć nie tylko. Obecnie właściwie nie ma gałęzi przemysłu, w której nie wykorzystuje się linii produkcyjnych lub robotów oraz oprogramowania do ich sterowania, tworzonych przez absolwentów automatyki i robotyki. 

Jakie są obowiązki automatyka?

Automatyk to niezwykle odpowiedzialny zawód, łączący się z dużym stresem, gdyż odpowiada on za projektowanie i konstruowanie maszyn oraz tworzenie do nich oprogramowania. Nadzoruje przeglądy maszyn i ich konserwację, a także ciągłość pracy automatycznych linii produkcyjnych, a co za tym idzie nieprzerwany proces produkcji.

Automatyk opiniuje także projekty z dziedziny automatyki. Specjalista z dziedziny automatyki powinien nie tylko projektować i konstruować maszyny, ale również korygować wszelkie ich wady, wynikające ze złego projektu lub błędów wykonawczych.

Do jego obowiązków należy również opracowanie dokumentacji technicznej, technologicznej i konstrukcyjnej projektowanych urządzeń, a także kontrolowanie lub organizowanie kontroli w zakresie niezawodności i jakości wyrobów oraz udoskonalanie procesów produkcyjnych.

Znajduje on zatrudnienie w zakładach przemysłowych, biurach technologicznych lub projektujących maszyny, a także ośrodkach badawczych, a także w przedsiębiorstwach, działających w obszarze budowy maszyn takich jak firma Diko (Diko.pl).

Jakie wymagania stawia automatykowi pracodawca?

Dla pracodawcy najważniejsza jest ciągłość pracy linii produkcyjnych, ponieważ z powodu ich przestojów ponosi on ogromne straty finansowe, które są liczone w nawet w milionach złotych. Dlatego dobry automatyk jest osobą pożądaną w każdym zakładzie produkcyjnym.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać dyplom inżyniera automatyki, uzyskany na politechnice, gdyż jest to kierunek techniczny. Wymagana jest również znajomość języka angielskiego, gdyż wszelkie prace z zakresu automatyki i robotyki powstają w języku angielskim, a obowiązkiem automatyka jest nieustanne samodoskonalenie.

Automatyka przemysłowa należy do dziedzin interdyscyplinarnych, dlatego dobry automatyk powinien posiadać również wiedzę z innych dziedzin nauki takich jak: informatyka, hydraulika, elektronika, programowanie, elektryka, mechanika, fizyka, matematyka, technologia oraz pneumatyka.

Praca automatyka jest niezwykle odpowiedzialna, a przy tym stresująca, wymagająca nieustannej nauki i doskonalenia, ale niezwykle satysfakcjonująca ze względu na bezawaryjną i prawidłową pracę maszyn.

Jakie cechy powinien posiadać dobry automatyk?

Oprócz wiedzy z różnych dziedzin nauki automatyk powinien charakteryzować się umiejętnością pracy zespołowej, gdyż realizuje on najczęściej we współpracy z innymi różnego rodzaju projekty. W związku z tym powinien cechować się także kreatywnością, wyobraźnią również przestrzenną, umiejętnością analitycznego i syntetycznego myślenia, gdyż jego praca to głównie wykonywanie zadań projektowych przed monitorem komputera.

W tym zawodzie studia inżynierskie to zaledwie początek edukacji automatyka, gdyż musi on aktualizować swoją wiedzę, gdyż jest to nauka nieustannie rozwijająca się. Kariera w tym zawodzie uzależniona jest on ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Tylko ambitni przedstawiciele tego zawodu mają szansę na odniesienie największych sukcesów.

praca automatyka

Ile zarabia automatyk?

Przeciętne wynagrodzenie osoby pracującej na stanowisku inżyniera automatyka wynosi ponad 7 tysięcy złotych. Jak się szacuje jest ono wyższe od średniej krajowej o ponad 2 tysiące złotych. Oczywiście wynagrodzenie jest uzależnione od stażu pracy w tym zawodzie.

Specjalista w dziedzinie automatyki może być zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie, bądź o dzieło. Zatrudniając się otrzymuje benefity w postaci prywatnej opieki medycznej, służbowego telefonu do celów prywatnych, dofinansowanie zajęć sportowych. Część automatyków otrzymuje co miesiąc premię, a przeszło 90% inżynierów automatyków pracuje na umowę o pracę.