Potwierdź jakość żywności certyfikatem

Wysoka jakość żywności, gwarantująca jednocześnie jej bezpieczeństwo i przydatność do spożycia jest jednym z najważniejszych elementów, o jaki musi zadbać jej producent. Bez odpowiednich praw, norm i standardów, rynek spożywczy byłby niezwykle chaotyczny i niezorganizowany, co oczywiście stanowiłoby zagrożenie dla ogromnej ilości ludzi.

Z tego też powodu sieci handlowe i organizacje zajmujące się standaryzacją jakości w przemyśle wprowadziły normę FSSC 22000 jako podstawę to tworzenia i certyfikowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jakie są założenia standardu FSSC 22000 i jak przebiega proces certyfikacji zbudowanego na jego podstawie systemu?

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności FSSC 22000

Standard FSSC 22000 został oparty o standardy i przepisy obowiązujące już w branży spożywczej i specyficzne dla jej charakteru, ale też wymogi znane z bardziej ogólnej normy ISO 22000, jak i programu HACCP stworzonego przez sieci handlowe. Dzięki takiemu połączeniu, FSSC 22000 koncentruje się na systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności i produktów spożywczych oraz ich opakowań, proponując producentom szereg najlepszych praktyk i działań dążących do zachowania jak najwyższej jakości produktu końcowego.

Standard FSSC 22000 pokrywa swoim zasięgiem wszystkie możliwe procesy zachodzące w zakładach produkcji żywności i opakowań, przez co opracowanie systemu zarządzania opartego o jego wymagania może być dość pracochłonne.

Warto jednak pamiętać, że jego wdrożenie nie jest jedynie oficjalnym potwierdzeniem uzyskiwanej jakości produkcji, ale przede wszystkim sposobem na skuteczne i zrównoważone zarządzanie organizacją bez podejmowania zbędnego ryzyka. Wśród najważniejszych elementów FSSC 22000 pojawiają się kwestie takie jak:

  • identyfikacja i eliminacja zagrożeń,
  • konieczność stworzenia strategii na wypadek sytuacji kryzysowej,
  • aktywne podejście do ciągłego doskonalenia i aktualizowania procesów i działań w celu ulepszania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Dość istotnym elementem FSSC 22000 jest kwestia kontekstu organizacji oraz łańcucha dostaw – jakość musi tu być zapewniona na każdym etapie produkcyjnym, bez względu na rolę przedsiębiorstwa w ostatecznym produkcie trafiającym do konsumenta.

Jak przebiega proces certyfikacji FSSC 22000?

Podobnie jak w przypadku większość standardów opartych o normy ISO i ich koncepcję tworzenia systemów zarządzania, pierwszym etapem wdrażania i certyfikacji FSSC 22000 będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego służącego do analizy luk.

Linia produkcyjna żywności
To audyt pozwoli ocenić jak wiele zmian należy wprowadzić i zapewni, że wszystkie aspekty poruszone w normie FSSC 22000 zostaną wzięte pod uwagę podczas projektowania nowego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przez system certyfikacji bezpieczeństwa żywności jest zdolność firmy do identyfikacji zagrożeń i szans oraz wykorzystywanie tej wiedzy do ciągłego doskonalenia swoich działań. Sam proces certyfikacji opiera się oczywiście o audyt zewnętrzny, prowadzony przez niezależne akredytowane jednostki certyfikacyjne.

Raz przyznany certyfikat nie jest jednak bezterminowy i wymaga ciągłej pracy nad utrzymywaniem określonego poziomu jakości działań i produkcji w celu jego utrzymania i wybronienia podczas kolejnych audytów kontrolnych.

Kto powinien pozyskać certyfikat FSSC 22000?

O certyfikat FSSC 22000 może ubiegać się właściwie każdy producent działający w obrębie branży spożywczej oraz opakowań dla branży spożywczej. Wymagania standardu pozwolą usprawnić działanie przedsiębiorstwa zarówno zajmującego się produkcją żywności łatwo psującej się, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności z długim terminem przydatności, jak i wszelkiego rodzaju aromatów, składników i dodatków do żywności. Warto przy tym również zainwestować w odpowiednie szkolenia dla osób, których praca jest bezpośrednio związana z wdrażaniem wymagań wynikających z FSSC 22000 oraz postępowaniem zgodnie z jego zasadami.

Uzyskanie certyfikacji FSSC 22000 jest o tyle korzystne, że jej posiadanie jest mile widziane w branży spożywczej w skali międzynarodowej. Firmy chcące poszerzyć zakres swojej działalności i rynek docelowy muszą polegać właśnie na uznanych międzynarodowo standardach i wymogach, dowodząc o swoim ponadprzeciętnym podejściu do kwestii bezpieczeństwa i jakości żywności. Jednocześnie jednak, certyfikat FSSC 22000 przynosi też wiele korzyści wewnętrznych, porządkując strategie działania firmy i dostarczając jej nowych, bardziej sprecyzowanych celów zapewniających stały, zrównoważony rozwój, wyższą produktywność i zwiększoną efektywność pracy.