Rodzaje przekładni

Przekładnia jest mechanizmem, który pojawia się obecnie w wielu urządzeniach oraz maszynach. Jej kluczowym zadaniem jest przeniesienie ruchu z elementu napędowego na element napędzany przy jednoczesnej zmianie momentu siły bądź prędkości i siły. Przekładnie wykorzystują różne rodzaje zjawisk fizycznych i ze względu na to stosujemy następujący podział:

  • przekładnie elektryczne
  • przekładnie pneumatyczne
  • przekładnie hydrauliczne
  • przekładnie mechaniczne

Ze względu na prędkość obrotu członów, przekładnie możemy podzielić na reduktory oraz multiplikatory. W przypadku reduktorów człon napędzany porusza się z mniejszą prędkością niż człon napędzający, a odwrotna sytuacja ma miejsce, jeżeli mamy do czynienia z multiplikatorami. Jeżeli przekładnia posiada zmiennie przełożenie to nazywana jest wariatorem.

Przekładnie mechaniczne

Przekładnie mechaniczne wykorzystują połączenie mechaniczne, czego wynikiem jest transmisja mocy oraz zmiana parametrów ruchu.

Niestandardowe przekładnie zębate - Techema

Przekładnie są powszechnie wykorzystywanym mechanizmem

Przekładnie hydrauliczne

Ten rodzaj przekładni wyróżnia się na tle pozostałych ze względu przekazywanie wejściowej energii mechanicznej na wyjście przy przemianie energii mechanicznej w hydraulicznej, a następnie hydraulicznej na mechaniczną. Przekładnie hydrauliczne możemy podzielić na dwa typy:

  • przekładnie hydrokinetyczne
  • przekładnie hydrostatyczne

Przekładani a hydrauliczna składa się z dwóch maszyn hydraulicznych.

Przekładnie elektryczne

Przekładania elektryczna składa się z trzech podstawowych elementów: silnika elektrycznego, prądnicy oraz układu regulacji .

Ten rodzaj przekładni wykorzystuje się głównie do napędzania lokomotyw spalinowych – większość lokomotyw wytwarza prąd elektryczny (stały), który następnie wykorzystywany jest do napędzania elektrycznych silników spalinowych. Konstrukcja ta jest na tyle efektywna i niezawodna, że obecnie stosuje się ją również w nowoczesnych pojazdach produkowanych m.in. przez firmę Bombardier.