Co oznacza skrót IFS?

Produkcja żywności to niełatwe zadanie, które wymaga od producentów sporego zaangażowania, dokładności i konieczności spełnienia wszelkich obowiązujących norm i zasad dotyczących produkcji i dystrybucji artykułów spożywczych.

Chcąc podnosić poziom swoich produktów i zwiększać konkurencyjność swojej firmy produkcyjnej na rynku, przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie różnego rodzaju standardów, które potwierdzają wysoką jakość i bezpieczeństwo produkowanych przez te firmy artykułów spożywczych. Jednym z takich rozwiązań jest standard IFS. Warto więc wiedzieć czym dokładnie jest standard IFS, czego dotyczy, w jakim celu został stworzony, jak wygląda proces jego wdrażania oraz jakie korzyści można uzyskać, decydując się na wdrożenie tego standardu?

Czym jest IFS?

IFS (z ang. International Food Standard lub International Featured Standards) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który przeznaczony jest przede wszystkim dla jej producentów, choć istnieją także różnego rodzaju podmioty, które mogą być objęte tym standardem. IFS został opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Obecnie jest to standard, który uznawany jest powszechnie w wielu krajach Europy Zachodniej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii gdzie obowiązuje standard BRC.

Standard ten powstał głównie z myślą o producentach żywności, jeden warto pamiętać, że zakres tej normy jest dość szeroki, przez co dotyczy ona również m.in. podmiotów odpowiedzialnych za kwestie logistyczne związane z przechowywaniem czy też transportem żywności (IFS Logistics), sieci handlowych (IFS Cash & Carry), czy też producentów wyrobów kosmetycznych i artykułów higieny osobistej (IFS Household and Personal Care).

Czego dotyczy IFS i w jakim celu powstał?

Międzynarodowy standard IFS stworzony został przez organizację Global Food Safety Initiative jako wymagania certyfikacji producentów żywności. Głównym celem stworzenia takiego standardu było dążenie do zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności. Z tego względu zakres, jaki obejmuje ten standard, jest dość spory i dotyczy takich zagadnień jak:

  • kontrola systemu jakości,
  • analiza oraz doskonalenie procesów produkcyjnych,
  • zarządzanie zasobami

Warto zaznaczyć, że jednym z warunków koniecznych do wdrożenia standardu IFS, jest posiadanie sprawnego systemu HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Ponadto norma IFS porusza również kwestie dotyczące postępowania z odpadami, kontroli alergenów, analiz krytycznych prowadzonych w celu podniesienia bezpieczeństwa wyrobu czy kontroli szkodników.

Posiadanie certyfikatu zgodnego z wymaganiami IFS jest wiarygodnym potwierdzeniem tego, że firma przykłada dużo uwagi do systematycznej analizy i nadzoru wszelkich procesów produkcyjnych związanych z żywnością. Wdrożenie tego standardu otwiera zupełnie nowe możliwości w kwestii wzajemnego uznawania certyfikatów za granicą.

W jaki sposób można wdrożyć standard IFS?

Wdrożenie standardu IFS i uzyskanie certyfikatu to dość skomplikowany i czasochłonny proces, do którego należy odpowiednio się przygotować. Rozpoczyna się on od określenia zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności oraz opracowania niezbędnej dokumentacji systemu IFS, na którą składa się zestaw procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych i formularzy. Dokumentacja ta ma opisywać zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w przedsiębiorstwie tak, aby wszystkie podejmowane działania były w pełni zgodne z wymaganiami zawartymi w standardzie IFS. Po tym etapie należy zapoznać wszystkich pracowników z nowymi zasadami, zazwyczaj odbywa się poprzez realizację szkoleń IFS dla pracowników.

Kolejny etap to weryfikacja systemu IFS, czyli przeprowadzenie tak zwanego audytu wewnętrznego, który potwierdzi zgodność systemu z założeniami standardu IFS. W sytuacji, gdy podczas tego audytu zostaną wykryte jakieś niezgodności, istnieje nadal możliwość ich skorygowania. Ostatnim etapem jest tzw. audyt certyfikujący, którego pozytywny wynik sprawia, że dana organizacja otrzymuje certyfikat IFS.

Jakie korzyści daje standard IFS?

Obecnie coraz więcej uwagi przykuwa się do jakości różnego rodzaju produktów, także żywności, która ma bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów. Z tego też względu wdrożenie standardu IFS, pozwala zwiększyć zaufanie konsumentów do swoich produktów, uzyskać dostęp nowy i znacznie bardziej atrakcyjnych rynków zbytu w Polsce oraz w innych krajach, czy też zmaksymalizować obroty swojej firmy. Wdrożenie standardu IFS jest dla wielu organizacji sporym wyzwaniem, jednak warto ten proces potraktować jako inwestycję, która w przyszłości z pewnością przyniesie spore korzyści.

Leave a Reply