Norma FSSC 22000 a bezpieczeństwo żywności

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności opracowany na podstawie wymagań standardu FSSC 22000 stanowi dziś podstawę budowania jakości w branży spożywczej, wpływając bezpośrednio na bezpieczeństwo produktów trafiających na sklepowe półki. Producenci, którzy konstruują swoje wewnętrzne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o założenia FSSC 22000 potwierdzają gotowość do spełniania najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości żywności oraz dostarczania na rynek produktów, które dzięki certyfikatowi mogą wyróżnić się na tle konkurencji i jako jedne z niewielu oferować jakość potwierdzoną najwyższymi standardami.  Uzyskanie certyfikacji FSSC 22000 to szansa na wypracowanie wysokiej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym i choć nie jest ono obowiązkowe w celu uzyskania zgodności z przepisami, zdecydowanie ułatwia codzienną działalność. Jakie założenia dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w firmach wprowadza FSSC 22000 i w jaki sposób zmienia dynamikę działania producentów produktów spożywczych?

 

Norma FSSC 22000 – podstawowe założenia standardu

FSSC 22000 stanowi obecnie jedną z najbardziej złożonych i szczegółowych norm wyznaczających standardy jakości i bezpieczeństwa w branży spożywczej. Zbudowana na bazie norm jakościowych  ISO 22002 i 22003, wymogach HACCP oraz wielu lokalnych standardach obowiązujących w konkretnych obszarach branży spożywczej norma FSSC 22000 daje podstawy do wprowadzenia jednolitego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w procesie produkcyjnym oraz całym łańcuchu dostaw. Wszystkie etapy, przez które przechodzi żywność przed dotarciem do klienta końcowego mogą i powinny być sprawdzone pod kątem zgodności z FSSC 2200, tak by cały proces jej powstawania i funkcjonowania na rynku był możliwy do pełnej identyfikacji i weryfikacji bezpieczeństwa.[1]

FSSC 22000 jest standardem niezależnym, ale budowanym w oparciu o wiele wymagań znanych ze standardów ISO, dlatego też wśród jego podstawowych elementów i wymogów znalazły się kwestie takie jak konieczność ciągłej kontroli i identyfikacji zagrożeń i ryzyka, eliminacja zagrożeń i ciągła poprawa prowadzonych działań, czy wreszcie umiejętność przewidywania skutków i planowania strategii produkcyjnej z uwzględnieniem potrzeby zrównoważonego rozwoju eliminującego marnotrawstwo i naruszenia bezpieczeństwa żywności. FSSC 22000 zakłada pełną kontrolę przedsiębiorstw nad łańcuchem dostaw żywności, narzucając konieczność sprawdzania i weryfikacji nie tylko działań własnych, ale i firm dostarczających lub odbierających produkty spożywcze do dalszej obróbki lub bezpośrednio do sprzedaży.

“Działania takie pozwalają na identyfikację i sprawniejszą eliminację ewentualnych błędów, a tym samym bezpośrednią poprawę jakości oferowanej na rynku żywności.”

Założenia ujęte w normie FSSC 22000 skupiają się na kontroli jakości i bezpieczeństwa każdego etapu produkcji żywności lub materiałów używanych w produkcji żywności i mających z nią bezpośrednią styczność.[2]

Wymagania certyfikacyjne dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Standard FSSC 22000 zakłada, że drogą do uzyskania najwyższej jakości i bezpieczeństwa żywności jest oparcie swoich działań o ideę ciągłego doskonalenia i poprawy wewnętrznych procesów produkcyjnych oraz ciągłej weryfikacji strategii działania pozwalającej na zrównoważony rozwój.  Firmy, której już działają w oparciu o założenia normy lub też planują uzyskać certyfikat FSSC 22000 potwierdzający ich zgodność z normą funkcjonują skutecznie poprzez wdrożenie jednolitego systemu  zarządzania bezpieczeństwem żywności potwierdzonego poprzez liczne audyty zewnętrzne i wewnętrzne dające stały wgląd w skuteczność stosowanego systemu. Aby jednak norma nie wprowadzała chaosu w branży, a wysoka jakość mogła zostać zachowana dla produktu trafiającego na sklepowe półki, system oparty o FSSC 22000 musi zostać wprowadzony na każdym etapie łańcucha dostaw – certyfikowani producenci pracują jedynie z certyfikowanymi dostawcami, tak by ich produkt nie stracił możliwości korzystania z certyfikatu po opuszczeniu zakładów produkcyjnych.

 

 

Komu dedykowana jest certyfikacja FSSC 22000?

Ideą wprowadzenia zupełnie odrębnego standardu jakościowego dla branży spożywczej była chęć poszerzenia zagadnień wielu istniejących już norm ISO o kwestie szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i ze względu na charakter powyższych norm ISO, całkowicie w nich pomijane. FSSC 22000 jest obecnie jedną z niewielu norm odnoszących się do systemów zarządzania, która tak kompleksowo i precyzyjnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa w branży pozostając uniwersalną dla wszystkich producentów i przedsiębiorstw w obrębie branży spożywczej. Jej wymagania mogą być z powodzeniem zastosowane przez producentów żywności każdej kategorii, ale także przez firmy zajmujące się produkcją opakowań dla żywności, dodatków spożywczych i półproduktów, a nawet firmy logistyczne i transportowe zajmujące się dostarczaniem produktów na rynek i bezpośrednio do konsumentów.

Norma FSSC 22000 nie jest normą obowiązkową, dlatego też kierowana jest przede wszystkim do firm, które planują działalność na rynku międzynarodowym i dla których certyfikat FSSC 22000 stanowiłby przepustkę do takiego rynku. To właśnie akredytowane certyfikaty stanowią dziś podstawę wielu rozmów biznesowych i pozwalają podjąć współpracę z producentami, dostawcami i dystrybutorami w Europie i na arenie międzynarodowej. Do samych zasad FSSC 22000 mogą stosować się też oczywiście firmy skupione wyłącznie na rynku lokalnym – podstawowym założeniem normy jest przecież podniesienie jakości i bezpieczeństwa żywności trafiającej na każdy rynek, bez względu na zasięg i rozmiar firmy. Dzięki rozbudowanym wymaganiom normy FSSC 22000 i ogromnej różnorodności zagadnień w niej poruszonych, certyfikację z powodzeniem uzyskują dziś producenci żywności z długim terminem przydatności, żywności szybko psującej się, oraz producenci mąk, przypraw, aromatów, dodatków spożywczych, opakowań plastikowych, szklanych, papierowych, i puszek, oraz wszyscy którzy swoją działalnością wpływają na ostateczną jakość dostępnej w sklepach żywności.[3]

Dlaczego warto uzyskać certyfikat FSSC 22000?

Certyfikacja FSSC 22000 to skuteczne narzędzie usprawniające zarządzanie procesami wewnętrznymi firmy wpływającymi na ostateczne bezpieczeństwo żywności, stosowane w momencie chęci spełniania wymogów przekraczających standardy obowiązujące prawnie. Firmy stosujące ją stawiają na ideę zrównoważonego rozwoju, transparentną politykę zarzadzania bezpieczeństwem produkcji i eliminację ryzyka, zagrożeń i marnotrawstwa, poprawiając stan i jakość współczesnego rynku spożywczego.  Uzyskanie certyfikatu FSSC 22000 to dziś najlepsza szansa na wyróżnienie się na tle konkurencji i zdobycie zaufania klientów, którzy coraz bardziej świadomi obowiązujących zasad i możliwości współczesnego przemysłu polegają na certyfikatach podczas swoich codziennych wyborów zakupowych.

Standard FSSC 22000 stanowi wyznacznik najwyższej jakości żywności, wskazując na zaangażowanie producenta i każdego ogniwa łańcucha dostaw w bezpieczeństwo produktów trafiających do rąk świadomego konsumenta.

“Sam proces wdrożenia i certyfikacji FSSC 22000 powoduje jednak nie tylko zmiany formalne, ale i poprawę wewnętrznej polityki i organizacji przedsiębiorstw, kreując standardy przemysłu oparte o transparentne i logiczne metody działań. Gdy klienci nie korzystają już z oferty rynku całkowicie w ciemno, działanie w ten sposób w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie cena, a jakość decyduje dziś o wyborze danych produktów, a tę potwierdzić mogą wyłącznie wiarygodne certyfikaty.”

[1] https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje/food-business-service/certyfikacja-w-branzy-rolno-spozywczej/system-certyfikacji-bezpieczenstwa-zywnosci-fssc-22000

[2] https://www.dnvgl.pl/services/brc-global-standard-for-packaging-oraz-system-fssc-22000-5159

[3] http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en