Audyt oświetlenia. Kto może go wykonać?

Audyt oświetlenia ulicznego, wewnętrznego czy zewnętrznego to dla firm, gmin i samorządów jeden z najskuteczniejszych sposobów oszacowania oszczędności, jakie wynikną z planowanych modernizacji. Rosnąca świadomość energetyczna przemysłu sprawia, że dziś coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie zmian i poszukuje rozwiązań, które zapewnią im najlepsze możliwe efekty zarówno w zakresie wewnętrznej polityki energetycznej, jak i oszczędności finansowych. Komu jednak zlecić wykonanie audytu oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego bądź ulicznego?

Jak przeprowadza się audyt oświetlenia?

Z założenia audyty oświetleniowe powinny zawierać w sobie zarówno ocenę obecnego stanu stosowanego systemu oświetlenia, jak i wskazanie możliwości zmian, potencjału przestrzeni i efektów, jakie można osiągnąć poprzez modernizację. Niezależnie od tego, czy jest to audyt oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, czy też audyt oświetlenia ulicznego, obejmuje zwykle zakres koniecznych prac modernizacyjnych, parametry techniczne oraz aspekty ekonomiczne związane z planowaną modernizacją. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej korzystnych rozwiązań, z uwzględnieniem optymalnych założeń dla efektywności energetycznej i ekonomicznej firmy.

Jednym z głównych punktów każdego audytu oświetlenia zewnętrznego, audytu oświetlenia wewnętrznego, czy też audytu oświetlenia ulicznego powinna być dokładna analiza zapotrzebowania na energię elektryczną. Ze względu na dostępność nowych rozwiązań z zakresu oświetlenia, w wielu przypadkach możliwe jest znaczące obniżenie zużycia energii poprzez zrezygnowanie z tradycyjnych źródeł światła na rzecz oświetlenia LED, a także wyremontowanie instalacji elektrycznej, która może być również przyczyną niższej sprawności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kto może wykonać audyt oświetlenia?

Kompleksowe audyty oświetlenia wewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego oraz oświetlenia ulicznego zleca się do wykonania wyspecjalizowanym firmom, które zajmują się na co dzień prowadzeniem modernizacji z zakresu oświetlenia i projektowaniem nowych systemów z zastosowaniem najnowszych technologii. Firmy takie jak Globus Lighting, dzięki posiadanym certyfikatom i kwalifikacjom, ale także swojemu doświadczeniu w branży są w stanie nie tylko przygotować plan modernizacji oświetlenia z uwzględnieniem najbardziej korzystnych rozwiązań, ale też przeanalizować dotychczas stosowane systemy oświetleniowe i na ich podstawie przygotować plan zmian, który przyniesie największe zyski ekonomiczne i energetyczne.

audyt oświetlenia zewnętrznego

Dlaczego warto wykonać audyt oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i ulicznego?

Kompleksowy audyt oświetlenia, po którym nastąpi wdrożenie zaleceń modernizacyjnych daje szansę zmniejszenia kosztów energii elektrycznej o nawet 70% w stosunku do rozwiązań opartych na tradycyjnych źródłach światła. Przeprowadzenie modernizacji i przejście na nowsze warianty oświetlenia to także szansa na polepszenie warunków pracy i jakości oświetlenia we wszystkich kluczowych strefach. Audyt oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i ulicznego przygotowują firmy i zarządcy dróg nie tylko do zakresu planowanych modernizacji, ale i do potencjalnych zysków, jakie można po nich osiągnąć. Tam, gdzie wcześniej wahano się przed przeprowadzeniem zmian i inwestycją w nowoczesne oświetlenie, to właśnie audyty ukazywały jak ważne dla planety, środowiska, i funduszy samej firmy będą wprowadzone w zakresie oświetlenia zmiany. Profesjonalny audyt jest więc nie tylko szansą na poznanie potencjału oświetlenia w obiekcie czy na ulicy, ale przede wszystkim na zobrazowanie oszczędności, jakie czekają firmę w perspektywie kilku lat od przeprowadzonej modernizacji. Zmiana na oświetlenie LED nie należy do najtańszych, jednak decydując się na nią, przeprowadzenie audytu przez doświadczonych specjalistów jest już zwykle wliczone w cenę prac.